Reforma sądów powszechnych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości) Reforma sądów powszechnych

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości)

Reforma sądów powszechnych

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 lipca 2017 roku. (weszła w życie 12 sierpnia 2017 roku)

Opis ustawy

Jedna z trzech ustaw sądowych uchwalonych przez Sejm latem 2017 roku, jedyna niezawetowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa wprowadza szereg zmian w ustroju sądów, zwiększając kompetencje Ministra Sprawiedliwości. Ma on większe uprawnienia przy powoływaniu prezesów i wiceprezesów Sądu, wzmocnieniu ulega także nadzór ministerstwa na działalnością sądów poprzez zmianę w systemie oceniania sędziów i sposobie wizytacji. Wprowadzony został także losowy system przydziału spraw.

Plusy:

+ Losowanie spraw, które zmniejsza możliwości zewnętrznego wpływania na orzecznictwo.

+ Raz wybrany skład sędziowski nie ulegnie zmianie do końca rozprawy z powodu np. awansu sędziego (mimo awansu ma on dokończyć rozpoczęte sprawy)

Minusy:

- Tryb przejściowy (odwoływania i powoływania prezesów przez pół roku od wejścia w życie ustawy bez zgody KRS) wprowadza w jednym czasie rewolucje kadrową w większości sądów w Polsce, skutkującą spowolnienie ich pracy.

- Oświadczenia majątkowe sędziów nie powinny być dostępne publicznie dla opinii publicznej (jedynie dla organów państwa).

Komentarze