Sąd Najwyższy

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda brak (prezydent) Sąd Najwyższy

Kto: Andrzej Duda Ministerstwo: brak (prezydent)

Sąd Najwyższy

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym - podpisana 20 grudnia 2017 r. (wejście w życie 2 marca 2018)

Opis ustawy

Ustawa skraca wiek orzekania sędziów do 65 lat (możliwość jego przedłużenia za zgodą Prezydenta), wprowadza dwie nowe izby Sądu Najwyższego – dyscyplinarną i spraw publicznych. Powstaje też nowa instytucja skargi nadzwyczajnej pozwalająca wzruszać prawomocne wyroki sądów sprzed ostatnich 20 lat.

Plusy:

+ Powołanie izby dyscyplinarnej

Minusy:

- Skarga nadzwyczajna, która godzi w zasadę pewności prawa kluczową chociażby dla obrotu gospodarczego i uznaniu polskich wyroków zagranicą

- Obniżenie jakości orzecznictwa ze względu na wymianę prawie połowy sędziów SN

- Wątpliwości konstytucyjne przy skróceniu kadencji I prezes Sądu Najwyższego

Stanowisko WEI

Komentarze