Specustawa mieszkaniowa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński Inwestycji i Rozwoju Specustawa mieszkaniowa

Kto: JerzyKwieciński Ministerstwo: Inwestycji i Rozwoju

Specustawa mieszkaniowa

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - podpisana 1 sierpnia 2018 r., weszła w życie 22 sierpnia 2018

Opis ustawy

Opis ustawy: Specustawa, która zgodnie z zapowiedzią ma obowiązywać przez 10 najbliższych lat ma ułatwić powstanie budynków mieszkalnych poprzez uproszczenie procedur administracyjnych. Zwana potocznie przez przeciwników – lex deweloper. Z przepisów ustawy skorzystać będą mogły wszystkie podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe.

Plusy:

+ Wykorzystanie pod zabudowę mieszkaniową gruntów rolnych w granicach miast, oraz terenów pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

+ Skrócenie czasu przygotowania inwestycji z 5 lat do 1 roku, przy określeniu standardów jakie mają zostać dochowane przy przyspieszonej inwestycji.

+ Decyzja o lokalizacji inwestycji będzie należeć do gminy, która ma czas na podjęcie uchwały w terminie 60 dni od zgłoszenia się inwestora. Przewidziano 21-dniowy termin na konsultacje społeczne.

Minusy:

- Specustawa pozwala na częściowe naruszanie dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zostaje wprowadzona ona niejako obok obecnego stanu prawnego. Rozsądniejszym wyjście wydawałoby się nowelizacja prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego (np. włącznie do planów zagospodarowania obszarów rolnych), zamiast tworzenie osobnego, w dodatku czasowego trybu.

Komentarze