Świadczenia dla sołtysów

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Robert Telus Rolnictwa i Rozwoju Wsi Świadczenia dla sołtysów

Kto: RobertTelus Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Świadczenia dla sołtysów

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Opis ustawy

Ustawa ma na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa i reguluje wiele aspektów związanych z tym świadczeniem, w tym warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania.

Plusy

  • Dodatkowe świadczenie dla osób, które społecznie pełniły funkcję sołtysa, podwyższające ich emerytury.

Minusy

  • Kolejny przykład rozdawnictwa wybranej grupie społeczenej, który rocznie będzie obciążął budżet kwotami od kilkudziesięciu do ponad kilkuset milionów złotych.
  • Uzyskanie świadczenia wymaga potwierdzenia pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, jednak nie krócej niż 8 lat. Może temu służyć zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a jeżeli nie jest to możliwe wnisokodawca składa oświadczenie wraz z pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie, co może prowadzić do nadużyć.

Komentarze