Świadczenia dla weteranów

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mariusz Błaszczak Obrony Narodowej Świadczenia dla weteranów

Kto: MariuszBłaszczak Ministerstwo: Obrony Narodowej

Świadczenia dla weteranów

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Opis ustawy

Zgodnie z nowelizacją weteran­‑funkcjonariusz, który ukończył 65 lat, lub weteran poszkodowany­funkcjonariusz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli ubiegać się o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia, w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Plusy

  • Wsparcie dla emerytów i rencistów wojskowych, którzy pozostają w trudnej sytuacji, nie całej grupy społecznej.
  • Promowanie postaw patriotycznych i poświęcenia dla dobra ojczyzny.

Minusy

  • Kolejne świadczenie socjalne obciążające budżet.

Komentarze