Ulepszenie Programu Mieszkanie +

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński Inwestycji i Rozwoju Ulepszenie Programu Mieszkanie +

Kto: JerzyKwieciński Ministerstwo: Inwestycji i Rozwoju

Ulepszenie Programu Mieszkanie +

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 15 sierpnia  2019 r.

Opis ustawy

Celem ustawy jest usprawnienie programu "Mieszkanie Plus". Zwiększa ona zasób gruntów, które mogą być wykorzystane na cele mieszkaniowe z Krajowego Zasobu Nieruchomości - spółki skarbu państwa będą przekazywać grunty do KZN i otrzymywać za to odszkodowanie. Ustawa wprowadza także pewne korekty do całości programu. 

Plusy: 

+ Umożliwienie budowy mieszkań także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z deweloperami, pod warunkiem że 50% mieszkań będzie przeznaczonych pod wynajem  

+ Odejście od sztywnie ustalanego czynszu. Jego wysokość będzie elastyczna, uzależniona od specyfiki inwestycji

+ Wprowadzenie 99% bonifikaty uwłaszczeniowej dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, kombatantów czy osób z niepełnosprawnościami

Minusy: 

- Wprowadzenie nowych obowiązków i zmian w przepisach dotyczących samorządów np. zniesienie obowiązku opłacenia przez inwestora kosztów dowozu dzieci zamieszkałych w zbudowanych lokalach (koszta te pokryć będzie musiał samorząd). Samorządowcy zwracali uwagę na brak dostatecznych konsultacji, co może wpłynąć na niechęć gmin do współpracy przy programie

- Wątpliwości budzi ogólne założenie programu "Mieszkanie Plus", którego podstawą jest silna interwencja państwa. Nieużywane dotychczas grunty spółek skarbu państwa, które mogłyby trafić na rynek, wciąż pozostaną państwowe, tyle że zarządzane przez KZN

Komentarze