Ulga termomodernizacyjna

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów Ulga termomodernizacyjna

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 29.11.2018 r., weszła w życie 1.01.2019

Opis ustawy

Opis ustawy: Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej, której zadaniem jest upowszechnienie termodernizacji budynków mieszkalnych, mających na celu walkę ze smogiem. Propozycja ta została przedłożona przez Warsaw Enterprise Institute.

Plusy:

+ Wprowadzenie pierwszego powszechnego mechianizmu mogącego realnie pomóc w walce z zanieczyszczonym powietrzem.

+ Wprowadzenie na etapie procedowania korzystnych poprawek – odliczyć będzie można całą kwotę poniesioną na remont od podstawy opodatkowania a nie tylko 23% jak pierwotnie zakładano. Znacznie uatrakcyjnia to ulgę. Ponadto ulga będzie powszechna a nie tylko dla podatników z pierwszego progu (jak zakładano w projekcie).

+ Z ulgi będą mogli skorzystać również ci, którzy już realizują remont termomodernizacyjny.

Minusy:

- Wydatki na termomodernizacje odliczamy nie od podatku, a od jego podstawy, co powoduje mniejszą atrakcyjność ulgi.

Komentarze