Większa kontrola premiera nad spółkami

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki brak (ustawa) Większa kontrola premiera nad spółkami

Kto: MateuszMorawiecki Ministerstwo: brak (ustawa)

Większa kontrola premiera nad spółkami

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 29 marca 2019

Opis ustawy

Nowelizacja ustawy wprowadza rozszerzenie kompetencji premiera dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w spółkach na wszystkie spółki z udziałem SP.

Plusy:

+ Ujednolicenie przepisów dotyczących wszystkich Spółek Skarbu Państwa, wyeliminowanie sprzeczności prawnych.

+ Zgodę na dokonywanie przez spółkę czynności rozporządzania i nabywania aktywów będzie mogła wydać rada nadzorcza, a nie będzie konieczne zwoływanie walnego zgromadzenia. Ułatwi to proces decyzyjny w spółkach.

Minusy:

- Większa kontrola polityków nad spółkami to większa liczba decyzji o charakterze politycznym a nie ekonomicznym.

- Rozszerzenie listy spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają sprzedaży przez państwo takich jak PKP czy Poczta Polska.

- Złym pomysłem jest dorzucanie do i tak szerokich kompetencji premiera jeszcze funkcji protektora nad spółkami. 

Komentarze