Zamówienia publiczne w świetle COVID-19

We wtorek 25 sierpnia w Świetlicy Wolności odbył się Przegląd legislacyjny w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Warsaw Enterprise Institute. Na spotkaniu zaproszeni eksperci dyskutowali wokół tematyki zamówień publicznych oraz wyzwań stojących przed uczestnikami rynku wobec nowej post-pandemicznej rzeczywistości. Prelegenci szukali odpowiedzi na pytania: Jak zmienił się rynek zamówień publicznych w następstwie lockdownu i nowego reżimu sanitarnego? Czy tarcza antykryzysowa spełniła swoją rolę i zabezpieczyła interesy zamawiających i wykonawców? Czy pandemia COVID-19 wpłynie na wdrożenie nowej ustawy PZP?

Zachęcamy do zapoznania się z relacją.