Zmiany w prawie o kontroli osobistej

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Józefa Hrynkiewicz brak (projekt Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych) Zmiany w prawie o kontroli osobistej

Kto: JózefaHrynkiewicz Ministerstwo: brak (projekt Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych)

Zmiany w prawie o kontroli osobistej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 21 grudnia 2018 r., weszła w życie 25 grudnia 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa powstała w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący zgodność z Konstytucją przepisów dotyczących przeszukania, ze względu na brak uregulowania granic kontroli osobistej.

 

Plusy:

+ Określenie granic przeszukania – jest nią cel, którym jest znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

+ Możliwość złożenia zażalenia do sądu na postanowienie o przeszukaniu.

+ Uregulowanie, że przeszukiwać w ramach kontroli osobistej może jedynie osoba tej samej płci.

Minusy:

BRAK

Komentarze