Zmiany w służbie cywilnej

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki Rada Ministrów Zmiany w służbie cywilnej

Kto: MateuszMorawiecki Ministerstwo: Rada Ministrów

Zmiany w służbie cywilnej

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Celem ustawy jest odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naboru do służby cywilnej, zmiana w systemach czasu pracy, uelastycznienie zasad tworzenia i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych oraz ustanowienie Dnia Służby Cywilnej oraz Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej. Istotną częścią przepisów są działania deubekizacyjne mające na celu ograniczenie zatrudnienia w służbie cywilnej i urzędach państwowych byłych pracowników i współpracowników organów bezpieczeństwa PRL.

Plusy

  • Wprowadzenie elektronicznego naboru.
  • Uproszczony sposób ogłaszania naboru na stanowiska, o które mogą ubiegać się cudzoziemcy.
  • Szerszy niż dotychczas katalog systemów i rozkładów czasu pracy.

Minusy

  • Zakaz zatrudnienia w służbie cywilnej i urzędach państwowych byłych pracowników i współpracowników organów bezpieczeństwa PRL niezależnie od stanowiska, które obejmowali, i faktycznego zakresu obowiązków, również niebędacych urzędnikami.
  • Niezgodność ze standardami lustracji - konsekwencje mieli ponosić jedynie kłamcy lustracyjni. Wątpliwości z tym związane mogą prowadzić do roszczeń zwolnionych pracowników o przywrócenie do pracy i dodatkowe koszty dla systemu.

Komentarze