Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Grzegorz Wojciechowski brak (projekt poselski) Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

Kto: GrzegorzWojciechowski Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych – podpisana 10 sierpnia 2018 roku, weszła w życie 5 września 2018

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa zwalnia osobę, która znalazła pieniądze o wartości mniejszej od 100 zł nie znając ich właściciela, od niezwłocznego oddania ich staroście. W praktyce może więc zachować znalezione pieniądze.

Plusy:

+ Likwidacja przepisu, który był przepisem martwym, właściwie nierespektowanym.

+ Nienakładanie na znalazcę niepotrzebnych obowiązków, związanych z dostarczeniem znalezionych pieniędzy do starosty i narażenie go na koszty i utratę czasu.

Komentarze