Darmowa pomoc prawna

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda brak (prezydent) Darmowa pomoc prawna

Kto: Andrzej Duda Ministerstwo: brak (prezydent)

Darmowa pomoc prawna

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa rozszerza krąg osób, którym może przysługiwać darmowa pomoc prawna. Skorzystać z niej będzie mogła każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, w którym stwierdzi, że nie stać ją na odpłatną pomoc.

Plusy:

+ Zwiększenie dostępności pomocy prawnej może przyczynić się do większego wyedukowania społeczeństwa w sprawach prawnych, co pozowoli obywatelom dochodzić swoich praw w rozmaitych sporach także z urzędami publicznymi.

Minusy:

- Tak daleko idące rozszerzenie podmiotu osób, którym przysługuje pomoc, może doprowadzić do nieproporcjonalnego do potrzeb wzrostu wydatku publicznych na pomoc prawną, kosztem działających na rynku kancelarii prawnych.

- Przy tak szerokim rozszerzeniu podmiotów mogących skorzystać z pomocy wykluczenie z nich przedsiębiorców (za wyjątkiem rozpoczynających działalność) należy uznać za ich dyskryminację. Przedsiębiorca bowiem, gdy popadnie w kłopoty, może mieć potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, a nie będzie mieć możliwości jej sfinansowania.

- NGO’sy świadczące poradnictwo prawne będą wybierane na drodze decyzji wojewody a nie samorządu jak miało to miejsce wcześniej. Jest to całkowicie zbędne przenoszenie kompetencji lokalnych na administracje centralną.

Komentarze