Krajowa Rada Sądownictwa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda brak (prezydent) Krajowa Rada Sądownictwa

Kto: Andrzej Duda Ministerstwo: brak (prezydent)

Krajowa Rada Sądownictwa

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 20 grudnia 2017 r. (weszła w życie 16 stycznia 2018 roku)

Opis ustawy

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przewiduje między innymi wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Sędziów do KRS mogłaby zgłaszać grupa 2 tysięcy obywateli lub 25 sędziów. Do tej pory członkowie KRS byli wybierani przez środowiska sędziowskie.

Plusy:

+ Odejście od korporacyjnego wybierania sędziów do KRSu

Minusy:

- Wątpliwości konstytucyjne, związane z przedwczesnym końcem kadencji niektórych członków rady.

- Łatwy sposób odejścia od większości 3/5.

Komentarze