Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda brak (prezydent) Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

Kto: Andrzej Duda Ministerstwo: brak (prezydent)

Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2018 r., weszła w życie 11 sierpnia 2018

Opis ustawy

Opis: Ustawa ułatwia możliwość odzyskania pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto w wyniku pomyłki. Bank po uzyskaniu informacji przez płatnika o błędnym przelewie będzie mógł poinformować o sytuacji nieuprawnionego odbiorcę przelewu i poinformować o możliwości przelania tych środków na „rachunek zwrotu” z którego to następnie środki przekazane zostaną płatnikowi. W przypadku jeśli osoba ta odmówi zwrotu bank będzie miał możliwość przekazać płatnikowi dane odbiorcy.

Plusy:

+ Zmiana umożliwia szybkie rozwiązanie problemu błędnego przelewu na drodze polubownej.

+ Daje szanse płatnikowi na odzyskanie środków, poprzez możliwość otrzymania informacji o odbiorcy i skierowanie pozwu o bezpodstawne wzbogacenie.

+ Bank realnie będzie mógł pomóc klientowi, który się pomylił.

Minusy:

BRAK

Komentarze