Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 sierpnia 2018 roku, weszła w życie 4 września 2018 roku

Opis ustawy

Opis: Ustawa jest implementacją dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Ma ona na celu zapewnienie minimalnego standardu ochrony informacji poufnych przedsiębiorstw, wprowadzając nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa.

Plusy:

+ Harmonizacja standardów na terenie całej Unii

+ Zobowiązanie pracownika do utrzymania w tajemnicy informacji ważnych dla przedsiębiorstwa bez ograniczeń czasowych a nie tylko przez 3 lata od zakończenia stosunku pracy.

Minusy:

- Rygorystyczne prawo patentowe może czasami doprowadzać do niebezpiecznego orzecznictwa, które przez duże podmioty może być użyte do nieuczciwego zwalczania mniejszej, wchodzącej na rynek, konkurencji.

Komentarze