Przeciwdziałanie lichwie

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Przeciwdziałanie lichwie

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Przeciwdziałanie lichwie

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Opis ustawy

W zamierzeniu celem zmian jest podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. W projekcie proponuje się wprowadzenie m.in. limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych, definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego, stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych, nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

Plusy:

  • zwiększenie nadzoru (m.in. monitorowanie i kontrolowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego), pozwalające zapewnić zgodność funkcjonowania firm z przepisami oraz zwiększenie bezpieczeństwa rynku.

Minusy:

  • nadmierna ingerencja w swobodę zawierania umów;
  • prawdopodobne ograniczenie rynku pożyczek i uniemożliwienie zaciągnięcia pożyczek przez część zainteresowanych konsumentów, co może skutkować koniecznością korzystania z lombardów, których działalność jest znacznie mniej restrykcyjnie regulowana, a potencjalne koszty uzyskania finansowania mogą być znacznie wyższe.

Komentarze