Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marlena Maląg Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

Kto: Marlena Maląg Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej – podpisana 10 sierpnia 2022 r., wejdzie w życie 30 października 2022 r.

Opis ustawy

Ustawa wprowadza nową kategorię przedsiębiorstw – przedsiębiorstwa społeczne. Podmioty te, po spełnieniu określonych wymogów i uzyskaniu wpisu w rejestrze prowadzonym przez wojewodę, będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia w postaci środków publicznych na cele aktywizacji zawodowej.  


Plusy:
+ Ustawa wprowadza pewne ograniczenia dla przedsiębiorstw społecznych, w zakresie udzielania pożyczek, przekazywania majątku, czy też zakupu towarów lub usług od osób, lub podmiotów z nimi powiązanych, co będzie skutkowało zmniejszeniem nadużyć.

 

Minusy:

- Ustawa wprowadza kolejną formę prowadzenia działalności gospodarczej, komplikując już i tak złożony system prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

- Wprowadzenie kategorii przedsiębiorstw uzyskujących wsparcie ze środków publicznych na swoje działania może skutkować zaburzeniem zdrowej konkurencji, na rzecz walki o dotacje.

- Ustawa wprowadza nowy tryb finansowania działalności organizacji pozarządowych, co skutkować będzie skomplikowaniem obecnie obowiązujących zasad Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Komentarze