Umowy dla pracowników przy zbiorach

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Krzysztof Jurgiel Rolnictwa i Rozwoju Wsi Umowy dla pracowników przy zbiorach

Kto: KrzysztofJurgiel Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umowy dla pracowników przy zbiorach

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 maja 2018 roku, weszła w życie 18 maja 2018

Opis ustawy

Opis ustawy: Stworzenie nowej umowy cywilnoprawnej, mówiącej o pracy dla pomocników rolników przy zbiorach. Będzie ona oskładkowana, ale nie w ZUSie lecz w KRUSie. Łącznie rolnik z tytułu ubezpieczeń dla pomocnika będzie musiał zapłacić 172 zł miesięcznie. Umów tych nie będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa za pracę. Pomocnik przy zbiorach może być zatrudniony przez maksymalnie 180 dni w roku. Ustawa ma na celu ograniczenie pracy na czarno w polskim rolnictwie.

Plusy:

+ Możliwość ubezpieczenia pracownika, bez wysokiego obciążania gospodarstwa rolnego.

+ Elastyczne podejście do płacy pracownika (zniesienie minimalnej stawki godzinowej)

+ Cudzoziemiec, posiadający wizę 05B będzie mógł rozpocząć pracę w gospodarstwie niezwłocznie bez czekania na zezwolenie urzędu pracy.

+ Łatwa procedura zgłaszania pracownika do ubezpieczenia

Minusy:

brak

Komentarze