Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk Infrastruktury i Budownictwa Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Kto: Andrzej Adamczyk Ministerstwo: Infrastruktury i Budownictwa

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - podpisana 13 listopada 2018, weszła w życie 4 grudnia 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Rządowy fundusz celowy, skierowany dla samorządów na remont i budowę dróg lokalnych. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 36 milidardów złotych do 2028 roku.

Plusy:

+ Fundusz pozwoli dofinansować inwestycje do 80% kosztów jej budowy. Dzięki temu biedniejsze gminy będą mogły pozwolić sobie na inwestycje drogowe.

+ Fundusz wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej, która bez wątpienia ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Minusy:

- Decyzja o dofinansowaniu danej inwestycji zapadać będzie na najwyższym szczeblu, bowiem zatwierdzać ją będzie sam premier. Rodzić to może obawy o polityczny charakter rozstrzygania konkursów dotacyjnych, kierowanie się interesem wyborczym a nie rzeczywistą potrzebą mieszkańców.

Komentarze