Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - podpisana 25 lipca 2018 roku, weszła w życie 25 listopada.

Opis ustawy

Opis ustawy: Przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG będzie miał prawo do powołania zarządu sukcesyjnego, który prowadzić będzie bieżące sprawy przedsiębiorstw do czasu zakończenia formalności spadkowych. Będzie mógł zarówno wskazać określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy, jak i zastrzec,  że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą. Jeśli zarząd nie zostanie ustanowiony, z chwilą śmierci osoby które odziedziczą przedsiębiorstwo, lub wspólnik-małżonek będą mogli przez 2 miesiące od śmierci powołać takowy zarząd. 

Plusy:
+ Śmierć przedsiębiorcy nie będzie skutkować zakończeniem działalności firmy, powodując zamieszanie w obrocie prawnym. Zarządca sukcesyjny będzie mógł kierować przedsiębiorstwem w ramach zwykłego zarządu regulując wszelkie bieżące sprawy z kontrahentami, administracją etc.
+ Wzrost bezpieczeństwa dla pracowników, którym umowy o pracę nie wygasną z chwilą śmierci przedsiębiorcy. 
Minusy:
- Kontynuowanie działalności gospodarczej po zakończeniu okresu w którym funkcjonuje zarząd sukcesyjny będzie w dalszym ciągu wymagało otworzenia nowej działalności. Brakuje mechanizmu prawnego, który pozwoliłby następcom prawnym bezpośrednio przejąć przedsiębiorstwo zmarłego, przez co nie można mówić o pełnej sukcesji. 

Komentarze