Wprowadzenie exit tax

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów Wprowadzenie exit tax

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

Wprowadzenie exit tax

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2018 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa weszła w życie 1 stycznia i wprowadza szereg zmian w prawie podatkowych m.in. opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) czy też wprowadzenie obowiązków raportowania o schematach podatkowych po stronie podatnika.

Plusy:

+ Wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawo właności intelektualnej

Minusy:

- Polski ustawodawca implementował przepisy unijne dotyczące exit tax w sposób idący dalej niż dyrektywa unijna, odnosząc je także do osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

- Raportowanie schematów podatkowych może naruszać tajemnice zawodowe oraz jest dużą uciążliwością dla samych podatników.

- Przepisy nie zostały w odpowiedni sposób skonsultowane, nie uwzględniono uwag do ustawy w toku konsultacji. W dodatku ustawa wchodzi w życie przed koniecznością wejścia w życie dyrektywy. Zamiast wykorzystać pozostały czas do poprawy prawa, próbuje się je upchnąć na siłę w krótkim czasie.

Komentarze