Wsparcie dla filmowców

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Piotr Gliński Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wsparcie dla filmowców

Kto: Piotr Gliński Ministerstwo: Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie dla filmowców

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej - podpisana dnia 12 grudnia 2018 r, weszła w życie 11 lutego 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Producenci filmów oraz seriali będą mogli uzyskać dofinansowanie na 30% kosztów kwalifikowanych, które ponieśli na terenie Polski. Dofinansowanie nie będzie mogło być większe niż 15 mln złotych (a w ciągu roku dla jednego przedsiębiorcy nie będzie mogło przekroczyć 20 mln). Operatorem funduszy będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Plusy:

+ Polska przestaje być jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym nie istnieją żadne mechanizmy wsparcia dla produkcji audiowizualnej przez co branża ta nie rozwija się dostatecznie szybko. 

Minusy:

- Zamiast systemu dotacyjnego funkcjonować powinien system ulg podatkowych.

- Istnieje obawa, że wsparcie udzielane będzie w sposób arbitralny i będzie ono motywowane politycznie. 

- Zachęty dla filmowców (dotacje, zniżki, etc.) powinien oferować lokalny samorząd a nie państwo z budżetu centralnego.

Komentarze