Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, weszła w życie 14 czerwca 2019 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kończy ona z profilowaniem bezrobotnych na trzy grupy przez urzędy pracy. Pierwszą grupą byli bezrobotni aktywni i samodzielni, drugą bezrobotni samodzielni, ale wymagający większego wsparcia np. aktywizacji zawodowej. Trzecią grupę stanowiły osoby trwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Plusy:

+ Urząd dalej będzie stosował wobec bezrobotnego indywidualne podejście, lecz nie będzie musiał koniecznie przyporządkowywać go do pewnej grupy.

+ Większa elastyczność powinna ułatwić pośrednictwo pracy. Pracodawcy zwiększą swoje szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy a bezrobotni szybciej wrócą na rynek pracy.

Minusy:

- Nie skorzystano przy okazji dostosowania się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z szerszej reformy urzędów pracy, które w erze rekordowo niskie bezrobocia stają się w tej formie anachronizmem.

Komentarze