Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski Bezpieczeństwo i administracja Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski Bezpieczeństwo i administracja Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski Bezpieczeństwo i administracja Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski Bezpieczeństwo i administracja mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski Gospodarka Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski Bezpieczeństwo i administracja Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Anna Zalewska Edukacja i Nauka Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacja i Nauka Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacja i Nauka Zmiany w kształceniu zawodowym

(dobra)

Tomasz Zieliński Edukacja i Nauka Prawo oświatowe

(bardzo szkodliwa)