Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości Nowelizacja Kodeksu karnego

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro Gospodarka Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości E-KRS

(dobra)

Zbigniew Ziobro Gospodarka Koszty komornicze

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości Reforma Służby Więziennej

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Gospodarka Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

(dobra)

Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości Zmiany w kodeksie wykroczeń

(dobra)

Zbigniew Ziobro Wymiar Sprawiedliwości Ustawa o komornikach sądowych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Gospodarka Kary za przekręcanie licznika

(neutralna)