Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda Gospodarka Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

(bardzo dobra)

Andrzej Duda Wymiar Sprawiedliwości Darmowa pomoc prawna

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Rzecznik MSP

(dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Prawo przedsiębiorców

(dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Strefy ekonomiczne

(dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

(dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Zmiany w dozorze technicznym

(bardzo dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Wsparcie termomodernizacji

(dobra)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz Gospodarka Ustawa antyzatorowa

(bardzo dobra)