Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Rzecznik MSP

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Prawo przedsiębiorców

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Strefy ekonomiczne

(dobra)

Andrzej Gawron poseł sprawozdawca 2015 - 2019 Ograniczenie sprzedaży alkoholu

(szkodliwa)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

(dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Ustawa o innowacyjności

(bardzo dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Konstytucja dla nauki

(dobra)

Patryk Jaki 2015 - 2019 Komisja reprywatyzacyjna

(dobra)

Tomasz Jaskóła 2015 - 2019 Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel 2015 - 2019 Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)