Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Zmiana ustawy o podatku dochodowym

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie exit tax

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Pracownicze plany kapitałowe

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Ulga termomodernizacyjna

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Większe uprawnienia KAS

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 VAT dalej 23%

(szkodliwa)

Andrzej Duda 2015 - 2019 OSR dla MSP

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Krajowa Rada Sądownictwa

(neutralna)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Sąd Najwyższy

(szkodliwa)