Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Joachim Brudziński 2015 - 2019 Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

(dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Zmiana ustawy o podatku dochodowym

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie exit tax

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Pracownicze plany kapitałowe

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Ulga termomodernizacyjna

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Większe uprawnienia KAS

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 VAT dalej 23%

(szkodliwa)

Anita Czerwińska 2015 - 2019 Rekompensata dla mediów publicznych

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie kas fiskalnych online

(szkodliwa)