Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Jan Ardanowski 2015 - 2019 Zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej dla rolników

(bardzo dobra)

Jan Ardanowski 2015 - 2019 Liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

(neutralna)

Marek Ast 2015 - 2019 Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

(szkodliwa)

Marek Ast 2015 - 2019 Wycofanie się z wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN

(dobra)

Piotr Babinetz 2015 - 2019 2 miliardy corocznej rekompensaty dla TVP

(bardzo szkodliwa)

Marian Banaś 2015 - 2019 Zerowy PIT dla młodych

(neutralna)

Marian Banaś 2015 - 2019 Państwowy nadzór nad audytem

(szkodliwa)

Marek Borowski 2015 - 2019 Brak mandatu za jazdę w stanie wyższej konieczności

(bardzo dobra)

Joachim Brudziński 2015 - 2019 Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

(dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)